Συνέδρια

03 December 2020

Για να δείτε περισσότερα πατήσετε εδώ

8-11 March 2020
Limassol, Cyprus
Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ.

September-October 2019 (dates to be confirmed)
Barcelona, Spain

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ.

4-6 July 2019
Clermont-Ferrand, France

Για να δείτε την αφίσα πατήστε εδώ