Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Ελένη Μιχελακάκη

 

Γραμματέας
Μαρίνα Μωραϊτου

 

Ταμίας
Αναστασία Σκούμα

 

Αντιπρόεδρος Α
Γεώργιος - Κωνσταντίνος Παπαδήμας

 

Αντιπρόεδρος Β
Όλγα Γραφάκου

 

Μέλη
Χριστίνα Κατσαγώνη
Σπύρος Μπάτζιος