Γενική Κατηγορία

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ)
Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)
ΕΟΠΥΥ
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

Επιστημονικοί Φορείς / Εταιρείες

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ)
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Χωρέμειο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας
Ελληνική Εταιρεία Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία
Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος
Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων
Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος

Σύλλογοι ασθενών

Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων με Λυσοσωμικά Νοσήματα «Η Αλληλεγγύη»
Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Κληρονομικά
Νοσήματα «Κρίκος Ζωής
»