Υβριδική ημερίδα με θέμα "Προσυμπτωματικός νεογνικός έλεγχος για ενδογενή μεταβολικά νοσήματα."

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Χωρεμειο αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων <<η Αγία Σοφία>>> 

Επιστημονικό Πρόγραμμα Για την εγγραφή πατήστε εδω