Πρόεδρος: Όλγα Γραφάκου

Γραμματέας: Μαρίνα Μωραϊτου

Ταμίας: Αναστασία Σκούμα

Αντιπρόεδρος Α: Γεώργιος - Κωνσταντίνος Παπαδήμας

Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Μέλη: Χριστίνα Κατσαγώνη, Σπύρος Μπάτζιος