Πρόεδρος
Όλγα Γραφάκου

Αντιπρόεδρος Α΄
Σπύρος Μπάτζιος

Αντιπρόεδρος Β'
Χριστίνα Κατσαγώνη

Γεν. Γραμματέας
Ελεάνα Πετροπούλου

Ταμίας
Αναστασία Σκούμα

Μέλη
Τριανταφυλλιά Σδόγγου
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Αναπληρωματικά μέλη
Σοφία Ξηρού
Δημήτρης Πλατής