Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΕΜΝ συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 10/12/2021, ώρα 15:30. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/12/2021, ώρα 15:30, στο Αμφιθέατρο του Νοσ. Παίδων "Π.&Α. Κυριακού".

Προκήρυξη Θέσης: Senior Scientist / Department Head στο The Cyprus Institute of Neurology and Genetics

Συστάσεις του metabERN για τον εμβολιασμό και την θεραπεία ασθενών με ΕΜΝ στην εποχή του COVID-19.

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων (ΕΕΜΕΜΝ) παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και αναγνωρίζοντας την εύλογη ανησυχία των ασθενών με Ενδογενείς Διαταραχές του Μεταβολισμού υπό το πρίσμα των καθημερινών εξελίξεων, προτείνει τις ακόλουθες εξειδικευμένες συστάσεις για τη διαχείριση των ασθενών στα πλαίσια των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Πρεσβεία Ισραήλ - Ακαδημαϊκό Τμήμα

Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους (μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας) για σπουδές στο Ισραήλ

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 11/01/2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις.