Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΜΕΜΝ συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 10/12/2021, ώρα 15:30. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/12/2021, ώρα 15:30, στο Αμφιθέατρο του Νοσ. Παίδων "Π.&Α. Κυριακού".

Κατεβάστε την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση 2021