Εκ μέρους της Εθνικής συμμαχίας PKU (NPKUΑ):

Πρόσκληση για ερευνητικές προτάσεις από την εθνική συμμαχία PKU (NPKUA), η οποία θα χρηματοδοτήσει μελέτες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με PKU.

Κετεβάστε την πρόσκληση