Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ)

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Χωρέμειο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας

Ελληνική Εταιρεία Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία

Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία

Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία

Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος

Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος