43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

10-13 Μαΐου 2017,

Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL

Επιστημονικό Πρόγραμμα